เมนูอาหาร

ประเภทน้ำพริก

น้ำพริกกะปิปลาทูทอด

Nam prik ka-pi pla too tord

Shrimp chilli paste served with deep fried mackerel fish

155 บาท

น้ำพริกปูสด

Nam prik puu sod

Crab meat chilli paste

240 บาท

ผัดสะตอกุ้งกะปิ

Phạd stao kûng kapi

Stir Fried Shrimp Sato with Shrimp Paste

170 บาท
**ราคานี้ยังไม่รวมเซอรวิสชาร์จและภาษีมูลค่าเพิ่ม**
**Price is subjected to 10% service charge and 7 % value added tax**