เมนูอาหาร

น้ำผลไม้ชื่นใจ

น้ำมะพร้าว(ลูก)

Nam ma-praow

Coconut Juice in Coconut

90 บาท/ลูก

มะพร้าวปั่น

Nam ma-praow pun

Blended coconut

90 บาท

น้ำแครอท

Nam carrot

Carrot juice

30 บาท

แครอทปั่น

Carrot pun

Ice Blended Carrot Juice

30 บาท

น้ำสับปะรดปั่น

Nam Sub-pra-rod pun

Ice Blended Pineapple Juice

50 บาท

น้ำแตงโมปั่น

Nam tang mo pun

Ice Blended Watermelon Juice

70 บาท

น้ำมะนาวคั้น

Nam ma-now kun

Traditional Lime Juice

50 บาท

น้ำมะนาวปั่น

Nam ma-now pun

Ice Blended Lime Juice

70 บาท

น้ำส้มปั่น

Nam som pun

Ice Blended Orange Juice

80 บาท

แคนตาลูปปั่น

Cantaloupe pun

Ice Blended Cantaloupe

70 บาท

น้ำมะนาวโซดา

Nam ma-now soda

Lime with Soda

70 บาท

น้ำมะเขีอเทศปั่น

Nam ma-kua pun

Ice Blended tomato Juice

50 บาท
**ราคานี้ยังไม่รวมเซอรวิสชาร์จและภาษีมูลค่าเพิ่ม**
**Price is subjected to 10% service charge and 7 % value added tax**