เมนูอาหาร

เครื่องดื่มอัลกอฮอล ฯลฯ

เบียร์สิงห์

Beer Singha

Singha Beer(Bottle Small/Large)

95/130L บาท

เบียร์ไฮเนเก้น

Beer Heineken

Heineken Beer(Bottle Small/Large)

95/135L บาท

ไวน์แดง / ไวน์ขาว(แก้ว)

wine dang / wine kaow

House Red or White wine (glass)

165 บาท

ฟรุ๊ตพันธ์

Fruit Punch

Fruit Punch

130 บาท

รัมพันซ์

Rum Punch

Rum Punch

150 บาท

มาการิต้า

Margarita

Margarita

190 บาท

บลูมาการิต้า

Blue Margarita

Blue Margarita

190 บาท

พิงก์มาการิต้า

Pink Margarita

Pink Margarita

190 บาท

ไหมไทย

Mai Tai

Mai Tai

205 บาท

สกรูไดเว่อร์

Screw Driver

Screw Driver

150 บาท

วิสกี้ชาวร์

Whisky Sour

Ice Blended tomato Juice

150 บาท

บลูฮาวาย

Blue Hawaii

Blue Hawaii

190 บาท

เชอร์รี่เทมเปิ้ล

Shirley Temple

Shirley Temple

150 บาท

ดรายมาตินี่

Dry Martini

Ice Blended tomato Juice

150 บาท

พิงก์เลดี้

Pink Lady

Pink Lady

190 บาท
**ราคานี้ยังไม่รวมเซอรวิสชาร์จและภาษีมูลค่าเพิ่ม**
**Price is subjected to 10% service charge and 7 % value added tax**