เมนูอาหาร

เครื่องดื่มสดชื่น

กาแฟร้อน(เนส)

Cafe Ron

Hot Coffee

40 บาท

กาแฟเย็น

Cafe yen

Iced Coffee

45 บาท

ชาร้อน

Cha ron

Earl grey

40 บาท

ชาดำเย็น

Cha dam yen

Iced Tea

45 บาท

ชามะนาว

Cha Ma now

Lemon tea

45 บาท

ชาเย็น

Cha yen

Iced Milk Tea

45 บาท

นมเย็น

Nom Yen

ICED Milk with Syrup

45 บาท

มิลค์เช็ค

Milk Shake

Chocolate Milk Shake

50 บาท

โค้ก

Coke

Coca-Cola

30 บาท

สไปร์ท

Sprite

Sprite

30 บาท

น้ำดื่ม

Nam dum

Still bottled water

20 บาท

น้ำแข็ง

Nam kang

Ice in a bucket

20 บาท
**ราคานี้ยังไม่รวมเซอรวิสชาร์จและภาษีมูลค่าเพิ่ม**
**Price is subjected to 10% service charge and 7 % value added tax**